kontakty

Pro realizaci architektonického záměru můžeme nabídnout široké spektrum řešení lehkých obvodových plášťů.

Dodáváme komplexní systémy s řadou designových sloupků a krycích lišt pro vertikální členění, systémy zdůrazňující vodorovné linie obvodových plášťů, fasádní systémy se strukturálním zasklením umožňující vyniknout efektu jednolitého pláště, terčové fasády, kde je plášť kotven bodově i systémy lehkých obvodových plášťů pro provětrávané fasády. Všechny nabízené systémy důsledně řeší tepelně technické charakteristiky fasád, přerušené tepelné mosty, detaily napojení na navazující konstrukce i zakomponování atypických prvků.