specialni

Zaměřujeme se především na projekty speciálních stavebních prací. Nabízená řešení jsou připravena jak pro nové stavby, tak pro rekonstrukce stávajících objektů.

Využíváme nejsoučasnější poznatky z oblasti materiálového inženýrství, navrhujeme a realizujeme čistě individuální řešení a především garantujeme zákazníkovi výsledek. Soustředíme se tak na to, co je pro zákazníka důležité a tím je bezpečné a efektivní řešení.

Ke klíčovým oblastem od samého počátku patří specializace na sanace betonových a železobetonových konstrukcí, těsnění stavebních objektů proti vodě a řešení speciálních povrchové ochrany stavebních konstrukcí.

Vzhledem k mnohaletým zkušenostem dokážeme pro složité projekty nabídnout i zcela kompletní dodávku počínaje sanací prvků, přes rekonstrukce jednotlivých částí, až po novou investiční výstavbu objektů.