vyzkum

Oddělení výzkumu a vývoje připravuje nové produktové řady vlastních fasádních systémů, speciálních objektů na bázi hliníkových a ocelových konstrukcí, prvky pro kreativní řešení architektonických objektů.

Jeho výsledky se promítají do nově uváděných produktových řad, inovací stávajících systémových řešení i při přípravě čistě individuálních projektů
V oblasti speciálních kovových konstrukcí se již několik let věnujeme vývoji prvků pro sportovní vlečná zařízení. Pro naše dlouholeté partnery jsme tak v úzké spolupráci připravily soubor originálních řešení pro stacionární vodní vlek.
Společnost při řešení úkolů výzkumu a vývoje úzce spolupracuje s řadou významných institucí mezi které patří Vysoké učení technické v Brně, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Institut pro testování a certifikaci, a.s. Zlín aj.